Educatie

"When our perils are past, shall our gratitude sleep?"

"Als onze gevaren zijn verdwenen, zal onze dankbaarheid dan slapen?" - George Canning

Waarom educatie over de Tweede Wereldoorlog?

Het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking is geboren na de oorlog; nog maar een klein deel van de ouderen heeft de oorlog bewust meegemaakt.Nederland wordt ook steeds meer multicultureel. Het is daarom van belang dat er informatieve en educatieve voorlichting over de achtergronden van de Tweede Wereldoorlog plaats vindt. Het is belangrijk om jongeren duidelijk te maken welke opofferingen er voor onze vrijheid zijn gemaakt en welke ontwikkelingen in een samenleving bedreigend kunnen zijn voor de democratie. Zij moeten begrip krijgen voor de slachtoffers van geweld tijdens de Tweede Wereldoorlog en actuele geweldsgetroffenen NL40-45 richt zicht op de eigen leefomgeving van de jongeren en wat zich daar tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld, hierdoor kunnen de jongeren zich beter identificeren met militairen en burgers die met oorlogshandelingen te maken hebben gehad.

Gastlessen in het Nederlands of Engels

Gastlessen over de Tweede Wereldoorlog kunnen in de klas worden gegeven in het Nederlands of voor tweetalig onderwijs in het Engels. In de periode van 1 april t/m 30 september kan dit ook in het WO2 en Vliegeniersmuseum worden gegeven of op locatie buiten. De lessen spitsen zich toe op de directe omgeving waar de scholieren wonen en wat zich daar tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld. Er is een programma voor de groepen 7 en 8 van basischolen of de eerste klassen van het voortgezet onderwijs.

Foto Gemeente Lingewaal.

Copyright NL40-45/Peter den Tek @ All Rights Reserved